รวี ลงกานี, 2505-

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ / รวี ลงกานี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 226 หน้า : ภาพประกอบ.

“ความเป็นไปได้” มาจากภาษาละตินว่า Potes หรือ Posse รูปกริยาของคำนี้เมื่อแปลเป็นไทยคือคำว่า “เปี่ยมพลัง” การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินจึงเป็นการตรวจสอบพลังทางธุรกิจที่จะขับเคลื่อนกิจการสู่ผลสัมฤทธิ์ตามประสงค์ บ่งชี้ปัจจัยความสำเร็จ ชี้จุดอันตรายอันอาจบั่นทอนให้เห็นได้ทั้งหลักการและรูปแบบ “การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ” คือแผนที่เดินทางสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงขุมพลังการบริหารและแนวทางก้าวอย่างมั่นคงในเวลาที่เหมาะสม เดินด้วยความเร็วที่ใช่ ในบริบทหลากหลาย นำความเป็นไปได้มาเป็นพลังเปลี่ยนความฝันสู่ความเป็นจริง.

9789740339106 9740339107


880-05 -- การวิเคราะห์การลงทุน.
880-06 -- การเงิน.
880-07 -- การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน.
880-08 -- การบริหารโครงการ.

HG4529 / .ร56 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544