ปิติพงษ์ โตบันลือภพ.

สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ = Physical environments of field crop production / Physical environments of field crop production โดย ปิติพงษ์ โตบันลือภพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 [2020] - 596 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165684330 6165684335


880-05 -- พืชไร่ -- การเพาะปลูก.

การผลิตพืช Crop production

SB185 / .ป63 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544