นภดล ร่มโพธิ์.

ความลับของการวัดผล / โดย นภดล ร่มโพธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2562 [2019] - 455 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2558.

1. เราจะ "วัด" กันไปทำไม -- 2. ประโยชน์ของ "การวัด" -- 3. ว่าด้วยเรื่องของ "การวัด" -- 4. ข้อควรระวังในการวัดผล -- 5. มารู้จักกับ "ระบบการวัดผล" กันบ้าง -- 6. สิ่งที่ควรทราบก่อนจะสร้างระบบการวัดผล -- 7. มาออกแบบระบบการวัดผลกันเถอะ -- 8. สร้างตัววัดกันอย่างไรดี? -- 9. ตั้งค่าเป้าหมายและเก็บข้อมูลกันอย่างไร? -- 10. มารายงานผลกันเถอะ -- 11. อย่าเพิ่งนำไปใช้ ถ้ายังไม่ได้ผ่านการทดสอบ -- 12. การนำระบบการวัดผลไปใช้งาน -- 13. เอาข้อมูลตัววัดมาใช้ประโยชน์กันเถอะ -- 14. ทำอย่างไรให้การวัดผลอยู่อย่างยั่งยืน.

คุณทราบหรือไม่ว่า?... ในโลนี้ไม่มีอะไรที่่วัดผลไม่ได้! คนที่เราควรระวังคือคนที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ! ตัววัดผลกับกับผักผลไม้มีความเกี่ยวข้องกัน! หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเหล่านี้ให้เข้าใจด้วยคำพูดง่ายๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สอน ทำวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวัดผลให้กับองค์กรชั้นนำ ซึ่งคุณจะได้รู้จัก "ความลับของการวัดผล" ในหลายแง่มุมสำคัญที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง.

9786163824967 6163824962


880-05 -- สัมฤทธิผลขององค์การ.
880-06 -- การวัดผลการทำงาน.
880-07 -- การประเมินผลงาน.

HD58.9 / .น4327 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544