สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499-

จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี / สุเนตร ชุตินธรานนท์. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2562 [2019] - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164650121 6164650127


880-05 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า.
880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงธนบุรี, 2310-2325.

DS575.5.พ4 / ส73 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544