บุญทัน ดอกไธสง.

AI for executive leader สำหรับนักบริหารมืออาชีพ / บุญทัน ดอกไธสง. - พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563 [2020] - 8, 292 หน้า : ภาพประกอบ.

ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน เอกชน บรรษัทมหาชน เพราะระบบผูกขาดอำนาจ AI มนุษย์เทียมจะมาเป็นอำนาจโต้ช่วยมนุษย์ชีวะ หนังสือเล่มนี้ เตรียมต้องรับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive technology 5G.

9786163006547 6163006542


880-04 -- ความสามารถทางบริหาร.
880-05 -- นักบริหาร.
880-06 -- การจัดการ.

HD38.2 / .บ734 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544