วรรณดี สุทธินรากร.

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน / วรรณดี สุทธินรากร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020] - 238 หน้า : ภาพสีประกอบ.

บทที่ 1 ความหมายและคุณค่าของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน -- บทที่ 2 ปรัชญาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ -- บทที่ 3 ระบบการศึกษาของไทยและสถานการณ์ของการจัดการศึกษา -- บทที่ 4 การขึ้นโจทย์ของการวิจัยและการทบทวนเอกสาร -- บทที่ 5 การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวากับการจัดการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ -- บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยกับการทบทวนเอกสาร -- บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย -- บทที่ 8 การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน -- บทที่ 9 ประสบการณ์การใช้ Concept mapping เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาประกันคุณภาพการศึกษา -- บทที่ 10 การใช้ TL ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน: ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในวิชา Community medicine.

ในวันที่โลกเปลี่ยน หลากหลายสถานการณ์ที่ถาโถมเข้ามาจนครูตั้งรับแทบไม่ทัน และในระบบการศึกษาที่ครูเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ทำหน้าที่โดยตรงถึงตัวผู้เรียน" ทั้งครูและผู้เรียนต่างยังต้องทำหน้าที่ต่อกันโดยต่างต้องแหงนมองฟ้า งวยงงกับเดือนดาราที่ดูแปลกตา ผู้เรียนอาจสงสัยและตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของครู เช่นเดียวกับครูที่อาจสงสัยและตั้งคำถามการทำหน้าที่ของผู้เรียน ทั้ง 2 ฝ่ายอาจคิดไปเองโดยฐานคติของตน โดยอาจไม่ได้ตั้งคำถามว่า โลกเปลี่ยนไปอย่างไรและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น รวมถึงตัวตนของตนเองว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างมีความหมายได้อย่างไร อะไรคือความชอบและความใช่ของเรา ชีวิตข้างหลังที่ผูกกับประสบการณ์เดิมและชีวิตด้านในที่เกี่ยวกับความชอบและรสนิยม จะมีพื้นที่ของการเรียนรู้อยู่ตรงไหน.

9786164860209 6164860202


880-05 -- วิจัยปฏิบัติการในการศึกษา.
880-06 -- การศึกษา -- ไทย.

LB1028.24 / .ว443 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544