สุนีย์ สหัสโพธิ์.

โภชนบำบัด = Diet therapy / Diet therapy สุนีย์ สหัสโพธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 241 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740339410 9740339417


880-05 -- การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.

WB400 / .ส736 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544