สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

ข้อความคิดว่าด้วยการครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The concept of possession in property law / Concept of possession in property law โดย สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2563 [2020] - 79 แผ่น.

เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ.


880-04 -- ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-05 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .ส4215 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544