จิตติภัทร พูนขำ.

มหาอำนาจกับสถาปัตยกรรมทางความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก (ค.ศ. 1991-2016) / มหาอำนาจกับสถาปัตยกรรมทางความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก จิตติภัทร พูนขำ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 214 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

บทนำ -- การเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกในโลกเปลี่ยนผ่านอำนาจ? ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเมืองระบบขั้วอำนาจเดียว การครองอำนาจนำ และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน -- สถาปัตยกรรมทางความมั่นคงในระดับภูมิภาค: พลวัตเชิงอำนาจของมหาอำนาจในเอเชีย-แปซิฟิก -- กรณีศึกษา: การหวนคืนของภูมิรัฐศาสตร์? มหาอำนาจกับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ -- บทสรุป.

9786165688970 6165688977


880-06 -- ภูมิรัฐศาสตร์ -- ภูมิภาคแปซิฟิก.
880-07 -- การเมืองของโลก.


880-08 -- ภูมิภาคแปซิฟิก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา.
880-09 -- ภูมิภาคแปซิฟิก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน.
880-10 -- สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ภูมิภาคแปซิฟิก.
880-11 -- จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ภูมิภาคแปซิฟิก.

JZ1980 / .จ63 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544