ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.

E-Tax Invoice & Receipt กับ บัญชียุคดิจิทัล / E-Tax Invoice and Receipt กับ บัญชียุคดิจิทัล ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด, 2562 [2019] - 208 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Part 1 ความหมายและที่มาที่ไป ของโครงการ E-Tax Invoice & Receipt -- ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ -- เอกสารใดบ้างที่ต้องส่งข้อมูล -- ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง และ มีหน้าที่อย่างไร -- Part 2 RDX Platform คืออะไร มาช่วยตอบโจทย์ได้อย่างไร -- ซอฟต์แวร์บัญชี ที่ใช้อยู่จะเชื่อมต่อกับ RDX Platform ได้อย่างไร -- ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ RDX Platform -- สรุปส่งท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้.

9786169338000 6169338008


880-06 -- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
880-07 -- การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์.

HF5548.32 / .ย743 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544