นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

การสอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอเพรส, 2563 [2020] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

9786165682855 6165682855


880-05 -- การสอบบัญชี.

HF5667 / .น6263 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544