มุนินทร์ พงศาปาน.

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / Civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code มุนินทร์ พงศาปาน. - พิมพ์ครั้งที่3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 308 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162699177 616269917X


880-05 -- กฎหมายแพ่ง.
880-06 -- กฎหมายโรมัน.
880-07 -- กฎหมายพาณิชย์.
880-08 -- กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
880-09 -- กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

K623 / .ม73 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544