รามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เซี้ยง), พระยา, 2431-2475.

หนังสือพิมพ์หมอกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดสินใช้ / หนังสือพิมพ์หมอกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด โดย พระรามบัณฑิตสิทธิเศรณี. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2464 [1921] - 234 หน้า.


880-05 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT1050 / .ร64 2464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544