อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-

ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020] - xiv, 273 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548 ของ อมรินทร์.

9786164860247 6164860245


880-05 -- สังคมศาสตร์ -- วิจัย.
880-06 -- การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม.

H62 / .อ63 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544