ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ.

การประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ยะลา : บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จำกัด, 2561 [2018] - 110 หน้า : ภาพประกอบ.


880-05 -- การสื่อสาร.
880-06 -- การสื่อสาร -- แง่สังคม.
880-07 -- การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.
880-08 -- การสื่อสารทางการพัฒนาเศรษฐกิจ.

P91 / .ช63 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544