พัลลภ พิริยะสุรวงศ์.

วิทยาการวิจัยทางการศึกษา = Research science in education / Research science in education พัลลภ พิริยะสุรวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2563 [2020] - 178 หน้า.

9786163452177 6163452178


880-05 -- การศึกษา -- วิจัย.
880-06 -- วิจัย.

LB1028 / .พ644 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544