บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ; บรรณาธิการ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ; กองบรรณาธิการ วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สภา, 2563 [2020] - 69 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ในวาระครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / โดย ธาม เชื้อสถาปนศิริ -- วิถีใหม่ สื่อหลังโควิต-19 / โดย จักรกฤษ เพิ่มพูล -- สัมภาษณ์พิเศษสือกับภาวะวิกฤตโรคระบาด / โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต -- จริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่นและการทํางานแบบสื่อวิถีใหม่ / โดย จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ -- วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกยุคโควิด / เรียบเรียงโดยทีมงานโคแทค Ccfact.org -- สื่อมะกันกับความดื้อรั้นของ "ทรัมป์" / โดย บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ -- เสรีภาพสื่อของยุโรปได้รับความเจ็บปวดจากการระบาดของ COVID-19 / โดย ไพสันติ์ พรหมน้อย -- กําเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- การเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เรื่อง การจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 -- สรุปเรื่องร้องเรียน ปี 2562 -- รายนามคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 -- รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์จีน -- องค์กรสมาชิก หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค -- กองบรรณาธิการ -- กิจกรรมในรอบปี สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- แสดงความยินดี ครบรอบวันก่อตั้งองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.


880-03 -- สื่อมวลชน -- แง่ศีลธรรมจรรยา.
880-04 -- สื่อมวลชน -- แง่ศีลธรรมจรรยา -- ไทย.
880-05 -- จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์.
880-06 -- จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.

จริยธรรมสื่อ วิกฤตโรคระบาด

P94 / .บ33 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544