นิธิ เนื่องจำนงค์.

ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ำ / นิธิ เนื่องจำนงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020] - xviii, 262 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164760844 6164760844


880-05 -- ประชานิยม.
880-06 -- ประชานิยม -- แง่เศรษฐกิจ.
880-07 -- ประชานิยม -- แง่สังคม.
880-08 -- การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ.
880-09 -- ความเสมอภาค.

JC423 / .น642 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544