ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

การจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / ชาติชาย ณ เชียงใหม่. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020] - 192 หน้า.

9786164760974 6164760976


880-05 -- การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-07 -- อำนาจนิติบัญญัติ -- ไทย.
880-08 -- อำนาจบริหาร -- ไทย.

JQ1745 / .ช6493 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544