สติธร ธนานิธิโชติ.

ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง "มนตร์ขลัง" หรือ (แค่) พลังที่ "ถดถอย" / ดร.สติธร ธนานิธิโชติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019] - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164760417 6164760410


880-05 -- นักการเมือง -- ไทย.
880-06 -- นักการเมือง -- เครือข่ายทางสังคม -- ไทย.
880-07 -- การเลือกตั้ง -- ไทย.


880-08 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS570.5 / .ส263 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544