มุนินทร์ พงศาปาน.

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน. - พิมพ์ครั้งที่ 15. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 157 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม 2559.

9786162699276 6162699277


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-06 -- กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

KPT51.7 / .ม736 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544