อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน / อำนาจ วงศ์บัณฑิต. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 18, 499 หน้า.

บทที่ 1 นโยบายและแผนพลังงาน -- บทที่ 2 ความทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 3 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 4 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 6 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน -- บทที่ 7 การใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์โครงข่ายพลังงาน -- บทที่ 8 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทรณ์ การเปรียบเทียบ และพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน -- บทที่ 9 การอนุรักษ์พลังงาน -- บทที่ 10 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน.

9786164881181 6164881188


880-05 -- อุตสาหกรรมพลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- การอนุรักษ์พลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3431 / .อ63 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544