พิพัฒน์ เพิ่มพูล.

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม / พิพัฒน์ เพิ่มพูล. - กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018] - ก-จ, 94 แผ่น : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- ข้อเข่าเสื่อม -- การพยาบาล.

WE870 / .พ636 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544