การพยาบาลพื้นฐาน / สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช บรรณาธิการ. - ปรับปรุงครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2563 [2020] - ก-ข, 861 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165687591 6165687598


880-04 -- การพยาบาล.

WY100 / .ก677 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544