วรางคณา หทัยยุทธ์.

Good Service ชีวิตบนฟ้า / ครูเจี๊ยบ วรางคณา หทัยยุทธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สมุทรปราการ : สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์, 2561 [2018] - 190 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ทําไม? ไปต้องลา มาต้องไหว้ -- Service Mind -- คําพูดนั้นสําคัญไฉน -- Touches of Thai ....สัมผัสความเป็นไทยได้อย่างไร? -- Moment of Truth -- หยุด! ความคิดแบบ Stereotype -- คิดอย่างไรให้เป็น Positive -- ยิ้มแย้มเฉพาะเมื่ออยู่บนเครื่องบินเท่านั้นหรือ? -- ความคิดนอกกรอบกับงานบริการ -- BMI กับผู้ให้บริการ -- บินอย่างไรให้เป็นสุข -- บริการจากใจหรือจากกฏเกณฑ์ -- เกี่ยวกับผู้เขียน

9786164743922 6164743923


880-05 -- การบริการลูกค้า.
880-06 -- การทำงาน -- แง่จิตวิทยา.

HF5415.5 / .ว46 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544