เอื้อน ขุนแก้ว.

กฎหมายฟื้นฟูกิจการ = Reorganization law / Reorganization law โดย เอื้อน ขุนแก้ว, วรนันยา ใช้เทียมวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2563 [2020] - 523 หน้า.

บททั่วไป -- การร้องขอฟื้นฟูกิจการและคำสั่ง -- สภาวะพักการชำระหนี้ -- ผู้ทำแผน -- การขอรับชำระหนี้ -- การจัดกิจการและทรัพย์สิน -- การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ -- การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ -- การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน -- การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการ -- การพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีฟื้นฟูกิจการ -- การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -- การอุทธรณ์และฏีกา -- การปรับใช้กฎหมาย -- เบ็ดเตล็ด.

9786165720557 6165720552


880-05 -- การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1147 / .อ83 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544