ปิยบุตร แสงกนกกุล.

รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่าน / ปิยบุตร แสงกนกกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019] - 14, 215 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย -- บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น -- บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม.

รวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ว่าด้วย "รัฐธรรมนูญ" และแนวความคิดของ "นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "มติชนสุดสัปดาห์" และวารสาร "ฟ้าเดียวกัน" แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งชี้ชวนให้เราให้ความสำคัญและทำความเข้าใจต่อความหมายที่เป็นแก่นแกนของสิ่งที่เรียกกันว่า "รัฐธรรมนูญ" ในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์ หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุด โดยตัวของมันเองแล้ว "รัฐธรรมนูญ" ก็คือ "การปฏิวัติ" ท่ามกลางพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ รัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแตกหักกับระบอบการเมืองเก่าแล้วเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลงานรังสรรค์ของมนุษย์หรือ "ประชาชน" มิใช่สิ่งที่พระเจ้าหรือผู้ปกครองอภิชนในสังคมเก่าประทานลงมาให้ อันแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเป็นผู้ทรงอำนาจก่อตั้งรูปแบบการเมืองที่ตนปรารถนา ดังนั้น เมื่ออาศัยข้อความคิดรัฐธรรมนูญเช่นนี้มาพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน นักวิชาการหนุ่มแห่งนิติราษฎร์จึงเสนอว่า สิ่งที่สำคัญกว่าในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย จึงไม่ใช่มุ่งจมไปยังการแสวงหารูปแบบองค์กรการเมืองหรือการออกแบบสถาบันการเมืองที่ "เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย" แต่คือการแสวงหา "ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" ซึ่งเป็นปมปัญหาหัวใจสำคัญแห่งยุคสมัยต่างหาก.

9786167667461 6167667462


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ป64 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544