ชนนพล ชนุหะชา.

One 2 ten ปั้นพอร์ตจากหนึ่งล้านเป็นสิบล้าน : กรณีศึกษาจริง / ชนนพล ชนุหะชา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สมุทรปราการ : บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020] - 221 หน้า : ภาพสีประกอบ.

Introduction -- 2. Mindset -- 3. Market Mechanism -- 4. Trading System -- 5. Fundamental Analysis -- 6. Technical Analysis -- 7. Money Management -- 8. ท่าเต๋ -- 9. Case Study -- 10. From One To Ten.

นอกเหนือจาก ความฉลาดและความทุ่มเทแล้ว ความกล้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์ที่จะสร้างพอร์ตได้ เพราะแค่เราเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น มันยังไม่พอ แต่เราต้องกล้าที่จะซื้อในจำนวนที่เหมาะสม และอยู่กับมันให้ได้ซึ่ง "ง่ายที่จะคิด แต่ยากที่จะทำ" "One 2 Ten ปั้นพอร์ตจากหนึ่งล้านเป็นสิบล้าน" เล่มนี้้ จะสอนตั้งแต่เรื่องของระบบความคิดและทัศนคติ เพื่อให้เราเข้าใจหลักการสร้างพอร์ต ความรู้เชิงปัจจัยพื้นฐาน ที่ทำให้เรามั่นใจในตัวหุ้นและทำกำไรได้ ความรู้เชิงเทคนิคสำหรับการสร้างพอร์ต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง หลักการวางเงิน เพื่อให้เราแพ้ยากและบริหารความเสี่ยงได้ดี ไปจนถึการสอนวิธีคิด ที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดหุ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิธีการเทรดของตนเองได้ รับรองว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน.

9786169273172 6169273178


880-05 -- หุ้นและการเล่นหุ้น.
880-06 -- การลงทุน.

HG4661 / .ช33 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544