ปราโมทย์ เหลาลาภะ.

การรู้สารสนเทศ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 = Information literacy : learnign skills for 21st century / Information literacy : learnign skills for 21st century ปราโมทย์ เหลาลาภะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740339670 9740339670


880-05 -- การรู้จักใช้สารสนเทศ.

ZA3075 / .ป46 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544