คู่มืออนุญาโตตุลาการ / บรรณาธิการ เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ ; คณะทำงาน ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม, [2563] [2020] - 68 หน้า : ภาพประกอบ.


880-03 -- อนุญาโตตุลาการและการตัดสิน -- ไทย.
880-04 -- อนุญาโตตุลาการ -- ไทย.

KPT1829 / .ค7465 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544