ธีระ สุธีวรางกูร.

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้บังคับ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ธีระ สุธีวรางกูร. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - v, 166 แผ่น.

เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


880-04 -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-05 -- การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ธ646 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544