คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955.

วิธีชนะมิตรและจูงใจคน / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019] - 351, [9] หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2492 ของ ขอจิตต์เมตต์. แปลจาก: How to win friends and influence people.

เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่น -- วิธีปฏิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน -- วิธีปฏิบัติสิบสองประการเพื่อจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่าน -- วิธีปฏิบัติเก้าประการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคือง -- จดหมายซึ่งบันดาลผลมหัศจรรย์ -- วิธีปฏิบัติเจ็ดประการเพื่อทำให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งขึ้น.

9786163883681 6163883683


880-05 -- ความสำเร็จ.
880-06 -- จิตวิทยาประยุกต์.

BF637.ส6 / ค5515 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544