คุโระดะ, ไอมิ.

Anti-aging insights เด็กกว่าอายุจริงด้วย 51 วิธีกิน 26 วิธีออกกำลังกาย / คุโระดะ ไอมิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020] - 171 หน้า. - ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 274 . - ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 274. .

แปลจาก: Asurīto ishi ga oshieru saikyō no anchieijingu : shokujijutsu gojūichi undōjutsu nijūroku. 2019.

บทนำ: สุดยอดการชะลอวัยคืออะไร -- บทที่ 1: ข้อแตกต่างระหว่างคนผอมสวยกับคนที่ดูแก่ -- บทที่ 2: คนที่ดูแก่เพราะออกกำลังกาย -- บทที่ 3: แนวทางอาหารเพิ่มสมรรถนะ -- บทที่ 4: สุดยอดวิธีเพิ่มสารอาหารให้ร่างกาย.

9786161836467 6161836467


880-06 -- การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ.
880-07 -- การเพิ่มขึ้นของอายุ -- การป้องกัน.
880-08 -- การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.
880-09 -- การรักษาด้วยกายบริหาร.

WT104 / .ค738 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544