ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี : หลักการเบื้องต้นและกระบวนการทางธุรกิจ / ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 18, 278 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.

9786163146281 616314628X


880-05 -- การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล.
880-06 -- ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี.

HF5679 / .พ95 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544