ฮ็อกคิง, อแมนดา.

ทริลล์. [2], เจ้าหญิงแห่งฟยอร์เอนิง / เจ้าหญิงแห่งฟยอร์เอนิง อแมนดา ฮ็อกคิง เขียน ; ดาวิษ ชาญชัยวานิช แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : Spell, 2555 [2012] - 343 หน้า.

แปลจาก: Trylle trilogy : Torn. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2555.

9786162078385 6162078388

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544