เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล.

มุกเหลี่ยมเพชร / อรพิม. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554 [2011] - 430 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

9786165000604 6165000606

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544