รังสีวิทยาของเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน = Radiology in bone and soft tissue tumors / Radiology in bone and soft tissue tumors บรรณาธิการ พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563 [2020] - 28, 298 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786165724104 6165724108


880-04 -- การบันทึกภาพรังสี -- วิธีการ.
880-05 -- เนื้องอกกระดูก -- การบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรค.
880-06 -- เนื้องอกส่วนเนื้อเยื่ออ่อน -- การบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรค.

WN250 / .ร622 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544