กฤษดา เกิดดี, 2509-

ภาพยนตร์ : ทฤษฎี วิจัย และวิจารณ์ / กฤษดา เกิดดี - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คบุรี จำกัด, 2557 [2014] - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

บทความวิชาการว่าด้วยทฤษฎี วิจัย และวิจารณ์ -- 1. การสำรวจและข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีเพื่อการศึกษาภาพยนตร์ -- 2. ทฤษฏีประพันธกร : จากการวิจารณ์สุ่การวิจัยภาพยนตร์ -- 3. การศึกษาภาพยนตร์ด้วยแนวคิดการสื่อสารที่อาศัยบริยทมากและการสื่อสารที่อาศัยบริบทน้อย -- 4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ -- ศีลธรรมและความรุนแรงกับการตัดสินคุณค่าภาพยนตร์ บทวิจารณ์และภาพยนตร์วิพากษ์ -- กังฟู อูซี่ และสตรีในงานของยุทธเลิศ -- เกณฑ์การตัดสินงานการกำกับฯ -- ความจริงกับความดี -- ชั่วฟ้าดินสลาย -- ชาติที่ลุงบุญมีระลึก-บ้านนาที่สวรรค์สร้าง -- บทบาทของนักวิจารณ์ -- ม้าศึกและสงคราม -- ไม้บรรทัดวัดคุณค่า -- เรื่องของบุญเลื่อง-เรื่องของ จัน ดารา -- เรื่องของ "เรื่อง" -- แรงโน้มถ่วงและนักโทษ -- อันธพาลเพราะอันธพาล -- The Bond identity -- Melancholia เมื่อบ้านแหลกก่อนโลกจะดับ.

9786169202424 6169202424


880-05 -- ภาพยนตร์.
880-06 -- การวิจารณ์ภาพยนตร์.
880-07 -- ภาพยนตร์ -- บทวิจารณ์.

PN1994 / .ก54 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544