ประสพสุข บุญเดช.

หลักกฎหมาย. Principle of law. ครอบครัว = Family law / Principle of law. Family law หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 257 หน้า.

9786162699559 6162699552


880-06 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT540 / .ป45 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544