กิตติศักดิ์ ปรกติ.

นิติรัฐและนิติธรรมกับระบอบประชาธิปไตย / กิตติศักดิ์ ปรกติ, ธีรยุทธ บุญมี. ประชาชน พรรคการเมือง ทหารไทยติดกับดักก่อวิกฤติใหม่ประเทศไทย. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2563 [2020] - 55 หน้า.

9786168294000 6168294007


หลักนิติธรรม -- ไทย. -- 880-05
ประชาธิปไตย -- ไทย. -- 880-06
การเมือง -- ไทย. -- 880-07


ไทย -- การเมืองและการปกครอง. -- 880-08

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544