พชร สูงเด่น.

Erasmus generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ / พชร สูงเด่น. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020] - 211 หน้า : ภาพสีประกอบ.

บันทึกชีวิตของ "พชร สูงเด่น" นักเรียนทุน "Erasmus Mundus" โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนไป เที่ยวไปทั่วยุโรป สู่การศึกษาที่ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน ไม่ได้มีแค่การทำทีสิส หากยังได้ใช้ชีวิต ทำความรู้จักกับโลก ผูกสัมพันธ์กับผู้คนในท้องที่ ปรับตัวเข้ากับความแตกต่าง หลากหลาย นิยามความหมายคำว่า "การศึกษา" เสียใหม่ ให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต.

9786162985027 6162985024


880-05 -- การศึกษาในต่างประเทศ -- ยุโรป.
880-06 -- นักเรียนไทย -- ยุโรป.
880-07 -- นักเรียนไทย -- ต่างประเทศ.

LB2376.6.ย6 / พ24 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544