จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน / จักรพงษ์ เมษพันธุ์. - ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563 [2020] - 237 หน้า : ภาพประกอบ.

"หนี้" เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน -- 7 อุปนิสัยสู่ความยากจน -- สัญญาณอันตราย -- ผู้ป่วยทางการเงิน -- หลักคิดพิชิตหนี้ -- วิธีการปลดหนี้ สำหรับผู้ป่วยทั่วไป -- แบบทดสอบความเข้าใจ 1 -- ปลดหนี้ด้วยยาแรง -- ถ้าต้องขึ้นโรงขึ้นศาล -- แบบทดสอบความเข้าใจ 2.

"หนี้" เป็นหนึ่งในปัญหาทางการเงินของคนเรา ที่อาจถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด และมีคนติดกับดักปัญหานี้มากที่สุดในโลกด้วย ในมุมหนึ่ง หนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเรา อันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย แต่หลายครั้งหนี้ก็เกิดจากปัญหาความรับผิดชอบที่คนคนหนึ่งมีต่อครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นหนี้โดยไม่ตั้งใจ หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อ "เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน" เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของการแก้ไขปัญหาหนี้นับสิบล้านบาท ด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง และความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของตัวผู้เขียนเอง ในเล่มบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ วิธีคิด วิธีการ และแนวทาง รวมไปถึงเรื่องเล่าของผู้ที่แก้ไขปัญหาหนี้ได้สำเร็จ ด้วยหวังเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านทุกคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะปัญหานี้ สารสำคัญที่ผู้เขียนในฐานะโค้ชการเงินอยากสื่อสารถึงคุณผู้อ่าน ก็คือ "หนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้" ขอเพียงมีความรู้ที่ถูกต้อง ความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว และไม่ย่อท้อต่อปัญหา หากคุณเข้าใจหลักคิดและหลักการในหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่คุณจะปลดหนี้ได้เท่านั้น คุณจะยังสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินในระหว่างที่เป็นหนี้ได้อีกด้วย.

9786160839667 6160839667


880-05 -- หนี้.
880-06 -- การเงินส่วนบุคคล.
880-07 -- บัตรเครดิต.

HG3701 / .จ58 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544