ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กฎหมายภาษีอากร = Tax law / Tax law ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 341 หน้า.

ชื่อเรื่องเดิม: หลักกฎหมายภาษีอากร

9786162699573 6162699579


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-05
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ. -- ไทย -- 880-06

KPT3550 / .ด74 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544