ฟุลเชอร์, เจมส์.

ทุนนิยม : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่) / James Fulcher ; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020] - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Capitalism : a very short introduction. 2nd. ed.

1. ทุนนิยมคืออะไร -- 2. ทุนนิยมมาจากที่ใด -- 3. เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร -- 4. ทุนนิยมทุกที่เหมือนกันหรือไม่ -- 5. ทุนนิยมจะกลายเป็นทุนนิยมระดับโลกหรือไม่ -- 6. วิกฤตหรือไม่ วิกฤตอะไรกัน

9786168221457 616822145X


880-05 -- ทุนนิยม.

HB501 / .ฟ747 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544