วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2502-

HRD 3.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ = Human resources development 3.0 / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ Human resources development 3.0 HRD 3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร วรภัทร์ ภู่เจริญ. - กรุงเทพฯ : อริยชน, 2554 [2011] - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

ความหมาย ของ HRD 3.0 -- เปรียบเทียบ HRD 1.0 / 2.0 / 3.0 -- แนวโน้มของโลกกำลังลงสู่หายนะ -- ความกลัวของผู้บริหาร ทำลายชาติ ทำลายองค์กร ทำลายโลก -- ความโกรธ โลภ และหลงของผู้บริหาร ทำลายชาติ ทำลายองค์กร ทำลายโลก -- จริต 6 ของผู้บริหาร -- สุนทรียสนทนา (Dialogue) คือหัวใจของ HRD ยุคใหม่ -- อุปสรรคในกราบริหารด้าน HRD -- แนวทางและเครื่องมือบริหาร HRD ยุคใหม่ -- ตัวอย่าง -- สรุป -- คำศัพท์ท้ายเล่ม.

9786169057222 616905722X


การบริหารงานบุคคล. -- 880-06

HF5549 / .ว44 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544