ชีพ จุลมนต์.

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์. - พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020] - 604, [2] หน้า : ภาพประกอบ.

9786164040830 6164040833


ล้มละลาย -- ไทย. -- 880-05
ล้มละลาย -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ. -- 880-06

KPT1942 / .ช645 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544