ธีระ สุธีวรางกูร.

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้บังคับ / โดย ธีระ สุธีวรางกูร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 7, 169 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2563.

9786164881488 616488148X


880-05 -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ธ646 2563ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544