กิตติศักดิ์ คงคา.

ใครคืออองชองเต / นายพินต้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 13357, 2563 [2020] - 365 หน้า.

9786169354451 6169354453

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544