แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 [2020] - ก-ฑ, 536 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786161144302 6161144301


ภาวะฉุกเฉิน. -- 880-04
อายุรศาสตร์. -- 880-05

WB105 / .น85 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544