วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / กฎหมายแรงงาน วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. - พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020] - 497 หน้า.

9786162699702 6162699706


กฎหมายแรงงาน -- ไทย. -- 880-06

KPT1270 / .ว623 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544